Desatero ubručených Medvědů ( rodičů )

Co by starý a ubručený mědvěd postávající u mantinelu neměl dělat...

 
 

1. Zasahovat do činnosti trenéra při tréninku a utkání.

2. Vynucovat si zařazení svého syna (dcery) do sestavy.

3. Postávat u mantinelu – volat k sobě děti a radit jim, jak to mají hrát.

4. Vstupovat do prostoru střídaček během zápasu.

5. Vstupovat do šaten během zápasu a nutit děti do vydatných svačin.

6. Nechat se vyprovokovat k nesportovnímu chování a to nejen vůči hráčům, trenérům a rozhodčím, ale i vůči ostatním fanouškům.

7. Pokřikovat na rozhodčí.

8. Nosit hokejistům výstroj.

9. Narušovat tréninky a zápasy odjezdem na chaty, chalupy či jiným způsobem omezovat docházku dětí.

10. Zapomínat na pravidelnou kontrolu výzbroje (ribana, bruslí, dresu,…) svého syna (dcery)