Docházka

Vysvětlivky: P - přítomen, N - neomluven, O - omluven
 
V kolonce, kde je vyznačen otazník, bude docházka upravena dle informací od rodičů.